Read Club

Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Mar: Mentální postiženíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych MarV dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak nezbytnému objasnění terminologie, tak právní úpravě postavení osob s mentálním postižením, jejich diagnostice, vzdělávání a také sociálním službám, jež jsou jim poskytovány. Text vychází ze současných legislativních norem a ze tří základních stratifikačních systémů, které se postupně implementují v oblasti zdravotnictví (MKF – Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví), v oblasti sociálních služeb (SIS – Škála stanovení míry podpory) a ve (speciálním) školství a poradenství (Katalogy posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb a Katalogy podpůrných opatření). Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka s mentálním postižením a o speciálněpedagogické podpoře pro žáky s mentálním postižením, což je nový fenomén v péči o tyto osoby. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů a všem, kdo se potřebují zorientovat v této složité problematice. počet stran: 392 produkt: Knihy – paperback datum vydání: 18.5.2018 šířka: 147mm výška: 23mm hmotnost: 640g ISBN: 978–80–271–0378–2


Milan Valenta Jan Slavik Jan Michalík Alena Petrova Martin Lebych Zpráva z evaluace efektivity arteterapeutickoartefiletických aktivit urených pro rodie s dtmi s tkým zdravotním postiením UP Olomouc Epedagogium ro. Kuchařka nekomplikovaná. Publikace se vnuje oblasti specifik osobnosti ák a klient s mentálním postiením a diagnostice tchto oblastí. Postkoloniální literatura sylabus anglicky.


Michalík

Kompletní informace k výbru. Mentální postiení 15. Mentální postiení 2. Na publikaci Mentální postiení v pedagogickém psychologickém a soci álnprávním kontextu se podílel autor ský kolektiv jeho práci ídili Milan Va lenta Jan Michalík a Martin Lebych. Vdeckovýzkumné z. Joshua P Meyer University of Pretoria. Provádím repase baterií pro aku náadí. Katolická školní rada Ottawa Strike. Mohu učit s bakalářským titulem v trestním soudnictví. Koncept mentálního postiení a terminologie Milan Valenta Mentální postiení a oslabení kognitivního výkonu Mentální retardace Modely mentální retardace Martin Lebych Diagnostika mentální retardace Etiologie mentální retardace Milan Valenta Oldich Müller 3. Jsme vae knihkupectví s tradicí. Na publikaci Mentální postiení v pedagogickém psychologickém a soci álnprávním kontextu se podílel autor. Milan Valenta. Milan Valenta eská 1958. Vechny informace o produktu Kniha Mentální postiení Valenta Milan Michalík Jan Lebych Martin porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Mentální postiení Valenta Milan Michalík Jan Lebych Martin. Milan Valenta Ph.D. Mentální postiení. Nejirí výbr eknih je pipraven. Jan Michalík Martin Lebych Milan Valenta Znaka GRADA V prodeji od .

Uložte překvapení Cat High Tower.


Knihy online cz Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Mar: Mentální postižení PDF. Internetová PDF knihy online poradna Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Mar.