Read Club

Stabilní izotopy biogenních prvků - Použití v biologii a ekologiiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Znalosti o tom, že základní biogenní prvky (C, O, H, N) mají více stabilních izotopů (SI) a jejich rozdělení v litosféře, hydrosféře a biosféře Země je nerovnoměrné, se hromadí již téměř sto let. Zkoumání heterogenity a zákonitostí přirozeného výskytu SI našlo v posledních desetiletích uplatnění v (paleo) klimatologii, archeologii, biologii i ekologii. Posledním dvěma oborům je věnována tato monografie. Vznikla na základě dvacetileté zkušenosti autorů, biologů, s frakcionací SI C, N, O a H v metabolismu rostlin a půdních mikroorganismů a při fyzikálně-chemických pochodech výměny látek mezi ekosystémy, atmosférou a pedosférou. Datum vydání: 25. 05. 2018 Počet stran: 176 ISBN: 9788020027726 Vazba: BD


Stabilní izotopy biogenních prvk pouití v biologii a ekologii Jií antrek Hana antrková a kol. v posledních desetiletích uplatnní v paleo klimatologii archeologii biologii i ekologii. Nejlepší notebooky pro vysokoškoláky 2020. Pouití v biologii a ekologii Jií antrek Hana antrková Eva Katovská Jií Kvto Karolína Tahovská Daniel Vrábl Martina Vráblová. Ukázka knihy v PDF Obálka ke staen.


Izotopy

Název Stabilní izotopy biogenních prvk pouití v biologii a ekologii Jií antrek Hana antrková a kol. Kniha obsahuje portréty pedních osobností eské vdy. Stabilní izotopy biogenních prvk. archeologii biologii i ekologii. Jií antrek Hana antrková a kol. antrek Jií antrková Hana Stabilní izotopy biogenních prvk Pouití v biologii a ekologii Autor antrek Jií antrková Hana Partnerský prodej cenu dopravy uruje partner. Stabilní izotopy biogenních prvk Pouití v biologii a ekologii. Malé černé knihy žaluzie. Ji tém sto let vdci prohlubují své poznatky o tom e základní biogenní prvky C O H N mají více stabilních izotop SI a jejich.. Techniky času a pohybu. 175 stran ilustrace peván barevné. Co je nejnižší GPA, můžete se dostat na střední školu. Pouití v biologii a ekologii. Saint Anselm College Shop. Kupte knihu Stabilní izotopy biogenních prvk Pouití v biologii a ekologii nejvýhodnji. Stabilní izotopy biogenních prvk Pouití v biologii a ekologii Jií antrek Hana antrková Znalosti o tom . dalí autoi Rok 2018 Academia kapitola v odborné knize Stabilní izotopy biogenních prvk.

UF zvětšené.


E-knihy online v PDF Stabilní izotopy biogenních prvků - Použití v biologii a ekologii PDF. knihy vo formáte PDF úplne .

Biogenní Prvky