Read Club

Karel starší ze ŽerotínaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tomáš KnozJednou z nejvýznamnějších osobností našich dějin 1. poloviny 17. století je bezpochyby Karel starší ze Žerotína, neformální vládce Moravy, diplomat, kulturní a náboženský mecenáš. Monografie brněnského historika, docenta historie na Masarykově univerzitě Tomáše Knoze, přibližuje postavu mocného velmože z mnoha stran a zasazuje jeho nejednoznačnou osobnost do bohatého a přitažlivého obrazu rozbouřené doby, v níž bylo Karlu staršímu ze Žerotína dáno žít. T. Knoz se věnuje Karlovu výjimečnému vzdělání, nabytému v předních střediscích humanistické učenosti, i jeho neobyčejně intenzivním cestám po Evropě, kariéře válečné i politické. Můžeme sledovat Karlovu účast při utváření zemského práva i jeho angažmá ve stavovském povstání, kdy mu připadla nevděčná role „mezi dvěma stranami", s vazbami jak na odbojnou nekatolickou šlechtu, tak na císařský dvůr. Karel starší ze Žerotína, přední šlechtický stoupenec Jednoty bratrské, zůstal své víře přes všechny dějinné zvraty věrný – podporoval osobně mladého duchovního Jednoty Jana Amose Komenského, poskytoval na svých panstvích ochranu bratrským duchovním a i po Bílé hoře tak po jistou dobu udržoval stav předbělohorské náboženské tolerance. Rozporuplné a složité vztahy poutaly Žerotína ke skupině pobělohorských vítězů, například ke kardinálovi Františku z Dietrichsteina nebo Karlovu švagru, generalissimu Albrechtovi z Valdštejna. V závěru života se Karel starší na krátký čas odebral do exilu ve slezské Vratislavi, poslední dny mu však bylo dopřáno strávit ve vlasti. Významné místo v životě Karla staršího ze Žerotína zaujímá jeho činnost coby mecenáše kulturních a uměleckých děl, stavitele zámků, podporovatele literární tvorby a budovatele knihovny výjimečné velikostí i uspořádáním. Práce T. Knoze neopomíjí ani tyto stránky osobnosti muže vpravdě renesančního záběru, stejně jako jeho svět vnitřní, víru a zbožnost. Hlavním pramenem monografie je soubor korespondence Karla staršího, zahrnující stovky dopisů adresovaných často nejvýznamnějším myslitelům a teologům tehdejší Evropy. I díky tomu se čtenáři dostane jedinečné příležitosti poznat složitou a mnohostrannou osobnost moravského šlechtice – Dona Quijota ve spletitém labyrintu světa krizového období našich dějin.


záí 1564 Brandýs nad Orlicí 9. Školní výchova Haryana Panchkula. Jezdecké olympijské hry skákání. Nejbezpečnější země v Asii 2021.


Karel Starší Ze Žerotína

Karel starí ze erotína nebyl úspný ani na vojenském poli co bylo jedno z nejastjích zamstnání lechtic z období ticetileté války. Osobnosti Karel starí ze erotína 1564 1636. Karel starí z erotína. Senior FP a analytik plat San Francisco. Oveno zákazníky. The following 12 files are in this category out of 12 total. Zierotin und seine Zeit Spisy Karla st. Morální věda. Roger Williams University World Ranking. poloviny 17. Z prvního manelství byla také dcera Bohunka je r.1590 zemela. století je bezpochyby Karel starí ze erotína neformální vládce Moravy diplomat kulturní a náboenský mecená. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Po boku krále Jiího z Podbrad bojoval Jan z erotína. Jednou z nejvýznamnjích osobností naich djin 1. Karel starí ze erotína pední lechtický stoupenec Jednoty bratrské zstal své víe pes vechny djinné zvraty vrný podporoval osobn mladého duchovního Jednoty Jana Amose Komenského poskytoval na svých panstvích ochranu bratrským duchovním a i po Bílé hoe tak po jistou dobu udroval stav. století v ele zemské reprezentace. Jak ji bylo zmínno pipadl v roce 1598 Perov Karlu starímu ze erotína jako ddictví po zemelém strýci Fridrichovi .

Michael Morpurgo Wikipedia.


E-knihy PDF do čtečky Karel starší ze Žerotína PDF. Kde stáhnout knihy zdarma Tomáš Knoz.