Read Club

Raboch Jiří, Pavlovský Pavel,: Klinická psychiatrie v praxiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Raboch Jiří, Pavlovský Pavel,Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe – soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních učebnicích. počet stran: 158 produkt: Knihy – paperback datum vydání: 31.12.2008 šířka: 155mm výška: 10mm hmotnost: 304g ISBN: 978–80–7262–586–4


Kniha Psychiatrie poskytuje základní orientaci v oboru psychiatrie. Ekniha 189 K. s nimi se bude ve své kadodenní praxi setkávat bný léka a které bude muset také sám eit. ivotní styl je v souasné dob.


Psychiatrie Raboch

Aargh 8 Komiksový sborník. Může Adobe Acrobat DC upravit PDF. KLINICKÁ PSYCHIATRIE V DENNÍ PRAXI. Nájdených 58 záznamov zobrazujem 1 a 20 Cena vrátane DPH. Jií Raboch Pavel Pavlovský Dana Janotová Triton 2012 Kniha poskytuje základní orientaci v oboru psychiatrie. Vydalo nakladatelství Galén Na Blidle 34 150 00 Praha 5. Moderní uebnice je zamena na poteby klinické praxe sousteuje zámrn pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku s nimi se bude ve své kadodenní praxi setkávat bný léka . Ježíš volající pohodlí. Klinická psychiatrie v denní praxi. Speciální vzdělávací služby esej. Jak získám knihovní knihy online. David Baldacci Kindle neomezený.

Experimenty sportovních věd.


E-knihy vydajte si knihu Raboch Jiří, Pavlovský Pavel,: Klinická psychiatrie v praxi PDF. knihy vo formáte PDF úplne Raboch Jiří, Pavlovský Pavel,.