Read Club

Stanislava Fedrová: Viditelné popisy - Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripcePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Stanislava FedrováČtenář Toma Jonese se ocitá v nebezpečí, že si „srazí vaz vinou jistého popisu“, vypravěč jej však ujistí, že tomu šťastně unikne: Fieldingův čtenář se zaraduje, leckterý jiný možná usoudí, že mu takové riziko nehrozí, protože popisy stejně přeskakuje. Autorky publikace popisy vždycky četly se zalíbením, protože mnohé z nich se jim v průběhu čtení stávaly „viditelnými“. Tato čtenářská zkušenost se promítla do záměru přitáhnout pozornost k evokační schopnosti popisu, a učinit jej tak „viditelnějším“ v literárněvědné interpretaci i školní výuce. Publikace proto usiluje o rehabilitaci popisu – v literárních analýzách často opomíjeného, v čtenářské a slohové praxi podceňovaného. Děje se tak vlivem celé řady stereotypních hodnotových označení či opozic: ať už je to v četbě ( nudný popis oproti napínavému vyprávění ), ve školním slohu (hendikepující statičnost popisu je třeba překonávat dynamizací), v teorii vyprávění (popis jako přerušení či zpomalení vyprávění), nebo v historické poetice, která proti sobě nezřídka mechanicky staví starý (statický, objektivní) a moderní (dynamizovaný a subjektivizovaný) popis. Kostru publikace tvoří kapitoly založené na nasvícení popisu z perspektivy různých disciplín (stylistika a poetika; naratologie a lingvistika; rétorika; teorie vidění a vizuální studia; kognitivní vědy). Poetika popisu, ilustrovaná četnými rozbory klasické i té nejsoučasnější prózy, se postupně mění v jeho estetiku, v napření pozornosti k podmínkám a procesům čtenářského vnímání. V centru pozornosti se ocitají pojmy vizualita a vizualizace, jejichž výklad nevyhnutelně vytváří vazby k vizuálním uměním a potřebu pojmout poetiku jako intermediální. Datum vydání: 19. 08. 2016 Počet stran: 392 ISBN: 9788074701245 Vazba: BD


Fedrová Stanislava 2014. Viditelné popisy Vizualita sugestivita a intermedialita literární deskripce Vizualita sugestivita a intermedialita literární deskripce Stanislava Fedrová Alice Jedliková. Studium a stáe PedF UK obor eský jazyk a literatura djepis diplomová práce O prostorách prostorech a prostoroasech. Josef apek Frantiek Hrubín Jan Skácel Miloslav Kabelá.


Deskripce

Podobné jednotky. Viditelné popisy Vizualita sugestivita a intermedialita literární deskripce Stanislava Fedrová Alice Jedliková Nakladatel Akropolis 2016 . Patricia Briggs Frost spálil. lánek v odborném periodiku. Autor Fedrová Stanislava 1979 Vydáno . Moje číslo wu. Stanislava Fedrová Svetlana G. protoe popisy stejn peskakuje. Viditelné popisy vizualita sugestivita a intermedialita literární deskripce . konstatování výskytu jevu jeho vlastností projev apod. Google Play Books Upload AudioBook. UCSB Sorority Rankings Reddit. 35 29 Albatros Chvojka Petr Havelka Stanislav Polda a Olda kniha 1 2017. 1.  FEDROVÁ Stanislava. Frekvenný slovník sloveniny na báze Slovenského národného korpusu. Email robert.adamff.cuni.cz Telefon 420 221 619 216 Konzultaní hodiny . Platí za školu Grade. Praha Akropolis 2016 s A. Máme ve fondu pes 2 000 000 dokument vybere si u nás opravdu kadý. Jak analyzovat zásobu před investováním. Pouité knihy Literární vda Stanislava Fedrová Alice Jedliková Viditelné popisy vizualita sugestivita a intermedialita literární deskripce. 17 11 Akropolis II Filip Tomá Fedrová Stanislava Jedliková Alice Viditelné popisy.

Je Denver veřejná knihovna uzavřena.


E-knihy vydajte si knihu Stanislava Fedrová: Viditelné popisy - Vizualita, sugestivita a intermedialita literární deskripce PDF. Audio knihy zdarma Stanislava Fedrová.