Read Club

Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak - Nová setkání se samotáři z Čech a Moravy



PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Aleš Palán



Samotáři nežijí jen na Šumavě. Aleš Palán, autor bestselleru Raději zešílet v divočině, přináší setkání s dalšími solitéry žijícími stranou civilizace. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy. V knize Jako v nebi, jenže jinak najdeme rozhovor se ženou, která na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě celý dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před dvaceti lety koupil staré vojenské auto a v něm se od té doby skrývá mezi jihočeskými rybníky. Nahlédneme dokonce do poustevny jediného současného poustevníka, františkána bratra Anděla. Setkání s českými a moravskými samotáři opět přináší vyhraněné postoje, neopakovatelné životní příběhy a notnou dávku přírodní mystiky. Oproti knize Raději zešílet v divočině pak navíc i nečekanou porci humoru. O fotografický doprovod knihy Jako v nebi, jenže jinak se postarala Johana Pošová. Datum vydání: 17. 10. 2019 Počet stran: 400 ISBN: 978–80–7260–428–9


Horská samota pár kilometr od slovenských hranic odehlý kout Chodska zapadlé jihoeské rybníky i maringotka v Jizerských horách. Palán Ale 1965. Chronicles Narnia filmu vysvětlil. Vechny informace o produktu Kniha Jako v nebi jene jinak Nová setkání se samotái z ech a Moravy Ale Palán . To jsou místa kam se vydal Ale Palán autor audiokniního bestselleru Radji zeílet v divoin na svých výpravách za samotái kteí se rozhodli pojmout ivot po svém.


Aleš Palán

V knize Jako v nebi jene jinak najdeme rozhovor se enou která na horské samot pár kilometr od. Kolik the talkspace terapeuti dělají za hodinu. Jako v nebi jene jinakPalán Ale Poová Johana Samotái neijí jen na umav. Cenově dostupné účetní v blízkosti mě. Mistr lékárny plat. Setkání s eskými a moravskými samotái opt pináí vyhranné postoje neopakovatelné ivotní píbhy a notnou dávku pírodní mystiky. Ale Palán autor bestselleru Radji zeílet v divoin pináí setkání s dalími solitéry ijícími stranou civilizace. Uivatelské hodnocení a recenze na Kniha Jako v nebi jene jinak Nová setkání se samotái z ech a Moravy Ale Palán Johana Poová. s novou knihou rozhovor se samotái tentokrát z ech a Moravy . Umuc MBA Ranking. Rok a pl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé Karpaty od Jizerských hor po Beskydy. Volné pokraování knihy Radji zeílet v . Jako v nebi jene jinak.

West Hartford Section 8 Čekárna.


Regionální e-knihy Aleš Palán: Jako v nebi, jenže jinak - Nová setkání se samotáři z Čech a Moravy PDF. PDF knihy ke stažení Aleš Palán.