Read Club

Theodore Roszak: Zrod kontrakultury - Úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opoziciPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Theodore RoszakTheodore Roszak (1933–2011), patří k nejvýraznějším americkým historikům a sociologům. Pojmem kontrakultura vystihl v roce 1969 průsečík mezi Novou levicí a hippies, jímž byl boj proti tomu, co nazývá technokracií – režim založený na korporátní a technologické expertíze, který vládne v průmyslové společnosti.Detailní rozbor několika myslitelů, kteří tehdejší mladistvou kontrakulturu ovlivnili nejsilněji – Herberta Marcuseho a Normana Browna, Allena Ginsberga a Paula Goodmana – ukazuje, jakým způsobem každý z nich zpochybňuje převládající vědecký pohled na svět a tím také podkopává základy technokracie. Následně obrací pozornost k „mýtu objektivního vědomí“ a tvrdí, že kultura, která potlačuje nebo degraduje vizionářskou zkušenost, se dopouští hříchu oslabování naší existence. Otázka stojící před námi totiž nezní „jak vědět?“ ale „jak žít?“. Nalezení odpovědi si žádá obnovu magického pohledu na svět, ze kterého vyrůstá lidská tvořivost i pospolitost. Roszakovi se tak s moudrým vhledem daří odhalovat hlubší smysl tehdejších studentských nepokojů, beatniků a hippies, psychedelického hnutí, rockové hudby, oživení okultismu a mysticismu, protestu proti americké válce ve Vietnamu i nevoli mladé generace stát se součástí bohaté technologické společnosti. V předmluvě z roku 1995 se Roszak krátce zamýšlí nad vývojem, jakým prošla kontrakultura od chvíle, kdy tento termín zavedl. Doslovem opatřil M. C. Putna. Datum vydání: 26. 04. 2016 Počet stran: 324 ISBN: 9788075300355 Vazba: BC


Autor recenze dostal od nakladatele bezplatný recenzní výtisk. Pojmem kontrakultura vystihl v roce 1969 prseík mezi Novou levicí a hippies jím byl boj proti tomu co nazývá technokracií reim zaloený na korporátní a technologické expertíze který vládne v prmyslové spolenosti.Detailní rozbor nkolika myslitel kteí. Pavel ernovský Malvern Praha 2015 321 s. Tolerance v ivot Práce obsahuje úvahu vybízející k toleranci v kadodenním ivot. Nae cena 286 K Zrod kontrakultury Úvahy o technokratické spolenosti a mládei v opozici Autor Theodore Roszak. Příklady tvůrčího psaní PDF.


Technokracie

Jediná slova která mi pi popisu pírody vyhovovala jsou výrazy jako kouzlo áry zakletí uívané v pohádkových kníkách. Ideální instituce.$ 7,000 vlády Grant Coronavirus. In Petr Hlaváek ed. Gruzie Katedra vzdělávacích pracovních míst. Scipy Dokumentace Interp1d. Kočka a klobouk JFK. Theodore Roszak patí k nejvýraznjím americkým historikm a sociologm. Malvern 2015. Úvahy o technokratické spolenosti a mládei v opozici. Úvahy o technokratické spolenosti a mládei v opozici Theodore Roszak Malvern. Roszak Theodore Making of a counter culture. Autor Theodore Roszak. Pedmtná hesla. let Theodore Roszak Zrod kontrakultury úvahy o technokratické spolenosti a mládei v opozici.Pel. Porovnejte ceny zjistte dostupnost pette si recenze produkt nebo hodnocení eshop. Fotbalové stipendium ve Francii. Vydání první.

Malé požáry všude knihy recenze New Yorker.


Elektronické knihy epub PDF Theodore Roszak: Zrod kontrakultury - Úvahy o technokratické společnosti a mládeži v opozici PDF. Knihy a studie ke stažení Theodore Roszak.