Read Club

Filip Melzer: Občanský zákoník Velký komentář § 655-975 - Svazek IV Rodinné právo - 2 dílyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Filip MelzerČtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/A (§ 655–793) a IV/B (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu manželství včetně manželského majetkového práva a příbuzenství včetně určování rodičovství. Druhý díl navazuje osvojením, dále upravuje vztahy mezi rodiči a dětmi včetně vyživovací povinnosti a konečně poručenství a jiné formy péče o dítě. Druhý díl též pojímá související společná, přechodná a závěrečná ustanovení (§ 3021–3040). Regulace rodinného práva byla více než 60 let odloučena od občanského zákoníku, nejprve samostatnou kodifikací zákonem o právu rodinném z roku 1949, později pak zákonem o rodině. Formální odtržení od obecného soukromého práva vedlo i k faktickému narušení vazeb se základními civilními instituty. Rodinné právo bylo chápáno a pojímáno jako samostatná kategorie, do značné míry nezávislá na obecném občanském právu. K výzvám dnešní doby proto nepochybně patří i navázání dogmatiky rodinného práva na obecnou civilistiku. Autoři předkládaného komentáře se všemi silami snažili uvedené výzvy naplnit. Cílem bylo nejen popsat novou právní úpravu, nýbrž se soustředit zejména na interpretační a aplikační problémy, které přináší. Při jejich řešení se reflektuje nejen dosavadní česká a československá judikatura a literatura, nýbrž tam, kde je to vhodné a účelné, se zohledňují i závěry, ke kterým dospěla právní dogmatika příbuzných právních řádů. Výsledkem tohoto koncepčního přístupu je v českých podmínkách dosud nejrozsáhlejší zpracování soukromoprávní části rodinného práva. Datum vydání: 01. 09. 2016 Počet stran: 2064 ISBN: 978–80–7502–004–8 Vazba: Pevná s přebalem lesklá


Obanský zákoník velký komentá. Obanský zákoník Velký komentá 655975 Svazek IV Rodinné právo 2 díly Kniha autor Filip Melzer Petr Tégl 2064 stran esky pevná s pebalem lesklá 22 2 990 . Jak najdu svůj název zařízení Amazon. Trailer Westing Game. Obanský zákoník IV. Obanský zákoník velký komentá IV.


Filip Melzer

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Katalog vybraných autor M Melzer Filip Melzer. Oregon State University University Application Fee Waiver. Kniha Obanský zákoník Velký komentá 655975 Svazek IV Rodinné právo 2 díly Autor Melzer Filip Tégl Petr . Mistři ve farmaceutické vědě. Obanský zákoník Velký komentá 655975 Svazek IV Rodinné právo Filip Melzer Petr Tégl. Obanský zákoník velký komentá. Filip Melzer Petr Tégl. Hledáte Obanský zákoník Velký komentá 1117 Svazek I Obecná ustanovení od Filip MelzerPetr Tégl? Dnes objednáte zítra vyzvednete Skvlý výbr knih deskových her a dárk. Filip Melzer Petr Tégl a kolektív vyd. Obanský zákoník Velký komentá 655975. Koupit nejlevnji. Nejhorší vysokoškolská města Princeton Review. Pehlednou a srozumitelnou formou popisuje vechno podstatné co je teba pi..

Grit Book Cliff poznámky.


Elektronické knihy digitální PDF Filip Melzer: Občanský zákoník Velký komentář § 655-975 - Svazek IV Rodinné právo - 2 díly PDF. Vědecká knihovna Filip Melzer.