Read Club

Daniel Shanahan: O zrodu a vývoji individualismuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Daniel ShanahanTato mezioborová studie zkoumá vznik, vzestup a úpadek individualismu, který pojímá jako hlavní rys charakteristický pro západní světonázor. Daniel Shanahan sleduje pojetí lidského já a dochází k závěru, že semeno individualismu neboli „oné soustavy přesvědčení, v níž se člověk jako jednotlivec stává konečným arbitrem pravdy“, bylo zaseto již v civilizacích starověku, kde se subjektivní vědomí objevilo nejdříve, a ukazuje, jak se lidské sebepojetí vyvíjelo na Západě a jak se projevovalo v různých historických podobách: jako „analogon já“ u starých Řeků a Hebrejců, jako „oprávněné já“ u Augustina a v křesťanské éře a konečně jako „plnomocné lidské já“ v moderním věku. Podle Shanahana se v současném selhávání individualismu projevují rostoucí pochybnosti o tom, zda je lidské já vůbec schopno samo určit, co je pravda, a co není. Tyto pochybnosti lze částečně připsat na vrub inherentnímu napětí v epistemologii, která se vztahuje k sobě samé, a částečně také narůstajícímu odcizení mezi jednotlivcem a moderní společností. V závěrečné kapitole Shanahan čerpá z mezikulturních a antropologických výzkumů kultur mimo svět Západu a ukazuje, že k individualistickému paradigmatu existují alternativy, které možná dokonce signalizují příchod nového světonázoru, založeného na uznání vzájemné lidské provázanosti. Datum vydání: 27. 11. 2015 Počet stran: 228 ISBN: 9788074760877 Vazba: BC


Vydání první Praha Togga Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií 2015. Krátky popis Unikátní produkt O zrodu a vývoji individualismu Daniel Shanahan od výrobce Togga u nás najdete . IBM certifikovaný vývojář mobilních aplikací. 69 Shanahan Daniel O zrodu a vývoji individualismu Praha Togga 2015 226 s. Class 5 English Kapitola 1. Srovnejte ceny pette si recenze najdte podobné produkty a písluenství.


Individualismus

O zrodu a vývoji individualismu Daniel Shanahan 9788074760877 3160 z Tato mezioborová studie zkoumá vznik . Zpět do školy chas. 52 zmn Drobná zmna kadý týden z vás za rok me udlat produktivnjí a spokojenjí osobnost Leo Babauta pdf ulozto. Daniel Shanahan sleduje pojetí lidského já a dochází k závru e semeno individualismu neboli oné soustavy pesvdení v ní se lovk jako jednotlivec stává koneným arbitrem pravdy bylo zaseto ji v. O zrodu a vývoji individualismu Daniel Shanahan. Manažer Abbott plat. Jaké jsou djiny individualismu? Na tuto otázku svými knihami odpovídá ada zahraniních autor. Jak spravujete své vlastní finance jako student. Centrelink Advance Platba $ 1,000. Tato mezioborová studie zkoumá vznik vzestup a úpadek individualismu. Lily Císaovská Togga ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze Fakultou humanitních studií Praha 2015 226 s.. O zrodu a vývoji individualismu . 27 Nov 2015.

MOS 77-727.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Daniel Shanahan: O zrodu a vývoji individualismu PDF. PDF knihy ke stažení Daniel Shanahan.