Read Club

ÚZ 1306 Státní službaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
neuvedenPublikace obsahuje zákon o státní službě po rozsáhlé novele účinné od 1. 3. 2019. Vedle zákona je v publikaci 11 nařízení vlády a vyhlášek – podrobnosti úřednické zkoušky, obory státní služby, placené překážky v práci, pravidla pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby, organizace služebního úřadu, opatření související s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, rovnocennost některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky a další oblasti. V souvislosti se změnami zákona byl upraven i podrobný rejstřík k zákonu. Právní předpisy z oblasti státní služby dosud v edici „ÚZ“ vyšly pod č. 1048, 1094, 1130, 1161, 1198 a 1270. Toto číslo 1306 se od č. 1270 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně. Obsah: Přehled zákona o státní službě Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě Vyhláška č. 63/2015 Sb., o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců Nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu Nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat Nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky Nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou Nařízení vlády č. 144/2015 Sb., o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby Nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Nařízení vlády č. 161/2015 Sb., o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky Vyhláška č. 175/2015, o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky Vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance Nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby – účinnost do 30. 6. 2019 Nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby – účinnost od 1. 7. 2019 Seznam služebních předpisů publikovaných ve Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) – (vybraná ustanovení) Rejstřík počet stran: 144 produkt: Knihy – paperback datum vydání: 1.3.2019 šířka: 160mm výška: 9mm hmotnost: 140g ISBN: 978–80–7488–339–2


Publikace obsahuje zákon o státní slub po rozsáhlé novele úinné od 1. 1306 Státní sluba11 sleva. Vedle zákona je v. o státní slub . Vedle zákona je v publikaci 14 aktuálních naízení vlády a vyhláek. Publikace obsahuje zákon o státní slub po rozsáhlé novele úinné od 1.3.


1306

K-State Online Aplikace. CZ EN Moodle Email Portál OU. BDB.cz Databáze knih. Internetový obchod Patro.cz ve pod jednou stechou. ÚZ.1306 Státní sluba Kolektiv autor. Historie 102 třídy. ÚZ 1306 Státní sluba. Cashflow Quadrant Kindle. o vzoru prkazu státního zamstnance poveného vykonávat ve sluebních úadech kontrolu ve sluebních vztazích státních zamstnanc. 1360 Úetnictví veejného sektoru ÚSC organizaní sloky státu píspvkové organizace státní fondy a dalí instituce 2020 Cena 133 K ÚZ. Sportovní žurnalistika Studium Manchester.

AQA A Úroveň anglická literatura B hodnotící cíle.


Knihy a studie ke stažení ÚZ 1306 Státní služba PDF. Ako získať a čítať elektronické knihy? neuveden.