Read Club

Účetnictví pro podnikatelePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
neuvedenKomplet tištěné publikace s nejnovější legislativou, e-booku, bezplatných aktualizací a servisní webovém stránky Od 1. ledna 2014 došlo k největší reformě soukromého práva za posledních padesát let. V souvislosti s novým občanským zákoníkem se změnily také všechny předpisy pro vedení účetnictví (zákon, prováděcí vyhláška, České účetní standardy). Publikace Účetnictví pro podnikatele přináší aktuální znění všech předpisů v přehledné úpravě a garantovaným bezplatným aktualizačním servisem pro všechny uživatele. Publikace má vlastní servisní internetovou stránku www.uctzak.cz. Registrace k bezplatnému aktualizačnímu servisu probíhá formou načtení QR kódu na obálce. počet stran: 126 produkt: Knihy – paperback datum vydání: 5.12.2014 šířka: 165mm výška: 5mm hmotnost: 126g ISBN: 978–80–89364–59–6


Dlouhodobý majetek dle zákona o úetnictví. Publikace je rozdlena do 24 díl. ÚetnictvÍ pro podnikatele Nepotebujete vlastní úetní SW nemusíte zamstnávat úetního uetíte náklady se sledováním legislativních zmn ubydou Vám starosti s úetnictvím budete mít profesionální úetní zázemí pro Vae podnikání. Easy Ted Talk Topics.


Podnikatelské Účty

Results 1 10 of 40. Software Engineering Process Paradigmate. o úetnictví ve znní pozdjích pedpis pro úetní jednotky které jsou podnikateli útujícími v. Jane Eyre Kapitola 16 Shrnutí. Úetnictví pro podnikatele. Školy pro hluboce nadaných studentů. Kadé podnikání má svá specifika s navazující administrativou kterou Vám jako dobrá úetní usnadníme. Úetnictví mzdy dan audit ucetniportal.cz. o úetnictví ve znní pozdj.

Velká jezera vědeckého centra zavřeno.


Elektronické knihy PDF Účetnictví pro podnikatele PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani neuveden.