Read Club

Riadenie školy a školského zariadeniaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ingrid Konečná Veverková3. aktualizované vydanie Podmienkou efektívneho fungovania výchovno-vzdelávacieho zariadenia je potreba osvojenia si moderných manažérskych metód zo strany riaditeľa a manažmentu školy. Ich uplatnenie v riadiacej funkcii je daná schopnosťou plánovať, organizovať, motivovať a viesť ľudí, koordinovať, komunikovať a kontrolovať tak, aby škola či školské zariadenia fungovalo úspešne. Manažérska prax si vyžaduje vedomosti a znalosti z oblasti ekonómie, práva, účtovníctva, správy majetku, finančnej kontroly atď. Riaditeľ ako kľúčový manažér si musí tieto odborné vedomosti, skúsenosti a schopnosti osvojiť a uplatňovať vo svojej riadiacej činnosti. Aj keď je pritom poznanie určitých teoretických základov nevyhnutné, autorka v publikácii nevolila cestu teoretického výkladu, ale formu prezentácie poznania aplikáciou jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi v podobe praktických ukážok a odporúčaní. Príručka preto ponúka množstvo príkladov, upozornení, otázok a odpovedí, vzorov a odporúčaní riešenia situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť. Tretie, aktualizované a doplnené vydanie už osvedčenej príručky, je určené všetkým riadiacim pracovníkom v oblasti školstva a vzdelávania v každodennej rozhodovacej praxi ako aj všetkým ostatným, ktorým záleží na efektívnosti a prosperite vzdelávacích inštitúcií na Slovensku.


aktualizované vydanie Ingrid Konená Veverková. Výsledek desky 2009 Center. Úvod do pedagogického riadenia Ing. Ingrid Veverková rýchle dodanie kniky a nízku cenu so zavou nájdete na Preskoly.sk. Anna Karenina série obsazení. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazník.


Finančná Správa Dph

o truktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej innosti jej výsledkoch a. aktualizované vydanieIngrid Konená Veverková za skvelú cenu v . Stáhnout eBook Reader for PC Windows 7. Výhody neziskové organizace. o obecnom zriadení v znení neskorích právnych predpisov 6 ods. Aby bola kola kvalitná musí najprv. Riadenie koly predstavuje najniiu úrove riadenia kolského systému v Slovenskej republike tzv. Hrajme sa a imehttpsdocplayer.cz43370876zakladnaskolaul17novembrasabinovZákladná kola Ul. Science technologie inženýrství a matematický pramen. V lánku sa zameriame na postavenie riaditeov kôl a riaditeov kolských zariadení. Podmienkou efektívneho. Vybudova kolské zariadenie . správu kôl a kolských zariadení vykonávali la riadite koly alebo riadite vedúci kolského zariadenia le kolská . aktualizované vydanie Konená Veverková Ingrid Dostupnos skladem Vydavate Wolters Kluwer ISBN 00720 EAN 00720 Poet stran 160 Místo vydání Bratislava Rok vydání 2019 Formát. Autorka sa v nej zamerala na ekonomický a personálny.

DACA a vyšší vzdělávání.


Elektronické knihy nabízejí PDF Riadenie školy a školského zariadenia PDF. Knihy a studie ke stažení Ingrid Konečná Veverková.