Read Club

Lottor Elisa: Zázrak regenerativní medicíny - Jak přirozeně zvrátit proces stárnutíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Lottor ElisaElisa Lottorová představuje poslední trendy nového přístupu k medicíně, který se zaměřuje na tělesné rege-nerativní schopnosti namísto potlačování symptomů nemocí, a vysvětluje, jak každý z nás může spustit sa-moléčbu, předcházet nemocem a zvrátit proces stárnutí, aby žil déle, zdravěji a šťastněji. Autorka nejdříve upře svou pozornost na naši stravu a odhalí, kolik nemocí a projevů stárnutí je výsledkem zánětů v těle způsobených nezdravou stravou a nedostatkem základních živin. Uvádí potraviny kterým je třeba se vyhnout, například rafinovanému cukru, a jaké potraviny naopak do svého jídelníčku začlenit a přidává jednoduché a chutné recepty. Ukazuje, jak regenerativní medicína od základů pomáhá od stárnutí a onemocnění a jak brání jejich nástupu, podrobně rozebírá regenerativní schopnosti jater, vysvětluje nejlepší způsoby detoxikace organismu a jak obnovit optimální rovnováhu mikrobů ve střevech. Dr. Lottorová zkoumá regenerativní vlastnosti adaptogenů, bylin a nutriceutik, i neinvazivní léčebné postupy energetické medicíny, význam hormonální rovnováhy a koncpet živé vody. Vyzdvihuje také spánek jako zásadní regene-rativní terapii. V rámci nejmodernějších výzkumů v oblasti rychle se rozvíjející regenerativní medicíny zkoumá Dr. Lottorová potenciál léčby kloubů a orgánů kmenovými buňkami a zabývá se protahováním telomer DNA, jejichž zkra-cování je dnes považováno za hlavní příčinu stárnutí. Věnuje se i genové expresi – epigenetice – a jak se dá DNA využít pro zdravotnickou predikci a k předcházení dědičných onemocnění. Dr. Lottorová nabízí vyčer-pávající přehled lékařů, produktů a dostupných informací nezbytných pro úspěšný boj proti stárnutí a pro upevnění vlastního zdraví. Elisa Lottorová, Ph.D., H.M.D., je odbornicí na výživu, homeopatii a energetickou medicínu se zvláštním zaměřením na regenerativní medicínu a zdraví žen. 30 let pracovala jako praktická lékařka se zaměřením na homeopatii a výživu a také působila jako mezinárodní školitelka a poradkyně. Je autorkou knihy Female and Forgetful, žije v kalifornském městě Oxnard. počet stran: 1 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 1.2.2019 šířka: 155mm výška: 33mm hmotnost: 529g ISBN: 978–80–7336–958–3


Obchodní školy pro auto mechanici v blízkosti mě. vydání 2019 Dr. BSC zemědělství Engineering College. BDB.cz Databáze knih.


Regenerativní Medicína

Elisa Lottorová pedstavuje poslední trendy nového pístupu k medicín který se zamuje na tlesné regenerativní schopnosti namísto potlaování symptom nemocí a vysvtluje jak kadý z nás me spustit samolébu pedcházet nemocem a zvrátit proces stárnutí aby il déle zdravji a astnji. Vydání první. Lottorová pináí iroký pehled regenerativní léby od bioidentických hormon a energetické medicíny a po hyperbarický kyslík a kmenové buky. Zázrak regenerativní medicíny Jak pirozen zvrátit proces stárnutí. Julian Whitaker M.D. Oveno zákazníky.310 KSklademPh zazrak pro diabetiky AZZ.CZhttpsazz.czph zazrak pro diabetikyNaopak dodrování dietních doporuení je podmínkou toho aby farmakoterapie byla úspná. Fyzické požadavky speciálního agenta NCIS. Do vaeho zaízení ukládáme také. FT 484 Zázrak regenerativní medicíny. Souzeni pak budeme podle hodnotových mítek které jsme si sami ivotem stanovili ukázka v detailu knihy. Interpretace šperků snů. Titul je zaazen do ánr Populárn nauná ivotní pomoc psychologie Populárn nauná Zdravý zpsob ivota Populárn nauná Medicína zdraví ISBN 69583. Cena 39800 K. Zajímavá kniha poukazující na to jak je lidská pravda relativní.

McKinney vento zákon ny.


Elektronické knihy databook Lottor Elisa: Zázrak regenerativní medicíny - Jak přirozeně zvrátit proces stárnutí PDF. E-knihy PDF ve vaší dlani Lottor Elisa.