Read Club

Skřejpek Michal: Římské právo v občanském zákoníkuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Skřejpek MichalObčanský zákoník z roku 2012 je svým způsobem návratem k tradici. Po dvou předchozích občanských zákonících z let 1950 a 1964, jejichž obsah stál na lidově-demokratických, resp. socialistických ideových základech, se nový občanský zákoník obrací zpět ke kořenům českého soukromého práva. Ty jsou historicky spjaty především s rakouským Všeobecným občanským zákoníkem z roku 1811, jehož obsah však vycházel z širší tradice kontinentální právní kultury – z římského práva. V předkládané knize zkoumá autorský kolektiv právních romanistů faktický rozsah vlivu římského práva na nejnovější český kodex soukromého práva, konkrétně na jeho část věnovanou věcným právům. Ve stručných komentářích autoři srovnávají jednotlivá ustanovení nového českého občanského zákoníku s římským právem z období 1 stol. př. n. l. – 3. stol. n. l. Ke svému výkladu přidávají překlady původních pramenů, které shodu, či naopak rozdíl oproti římskému právu, dokládají. Ukazují tak, že navzdory velkému časovému odstupu a technologickému i společenskému pokroku je odkaz římského práva, jednoho z pilířů evropské právní kultury, stále živý a nabízí tak i dnes potenciál pro normotvorbu, stejně jako pro aplikaci a výklad platného práva. počet stran: 304 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 20.11.2017 šířka: 148mm výška: 31mm hmotnost: 475g ISBN: 978–80–87284–65–0


Ke svému výkladu. ímské právo v obanském zákoníku Michal Skejpek. Třída 3 kniha PDF 2021. Czech 42 Latin 3 German 1.


Římské Právo

Obanský zákoník z roku 2012 je svým zpsobem návratem k tradici. 2.3 Prameny ímského práva. Skejpek Michal ímské právo v obanském zákoníku komentá a prameny. SKEJPEK Michal. Michal Skejpek Petr Blovský Jan ejdl David Falada ímské právo v obanském zákoníku. Michal Skejpek. Základy soukromého práva. Po dvou pedchozích obanských zákonících z let 1950 a 1964 jejich obsah stál na lidovdemokratických resp. Ekologie a evoluční biologická kariéra. ímské právo v obanském zákoníku Skejpek Michal Obanský zákoník z roku 2012 je svým zpsobem návratem k tradici. Jaromír Kincl Valentin Urfus Michal Skejpek. Generátor Apa 7. vydání. Nancy Cooper Newsweek. Michal Skejpek Petr . Díl Vcná práva. Obanský zákoník z roku 1964 ji institut odkazu vbec neupravoval. Michal Skejpek Czech lawyer and university educator. Vysoké školy s nejvyšším studenty. Úvodní ást podává úplný výklad o djinách ímského státního zízení a o pramenech práva.

Průlom junior Challenge Khan Academy.


Eknihy na stiahnutie Skřejpek Michal: Římské právo v občanském zákoníku PDF. Elektronické knihy databook Skřejpek Michal.