Read Club

Bouřlivé příměří 1918-1939PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
neuvedenPrvní světová válka otřásla lidstvem a způsobila značné politické i sociální změny. Vládnoucí třídy na všech kontinentech děsil mohutný vzestup komunismu, který svým učením o proměně společnosti cestou revoluce přitahoval miliony pracujících. V mnoha zemích se současně přihlásil ke slovu fašismus, k jehož vzniku podstatnou měrou přispěla velká hospodářská krize následující po krachu newyorské burzy v roce 1929. Hitlerův fašismus zadusil rodicí se demokratické Německo a nahradil je živoucí noční můrou nacistického státu. Válka vypustila z láhve ještě jednoho džina: národy pod koloniální vládou prohlédly, že evropské mocnosti nejsou nepřemožitelné. Především Británie a Francie vzaly tuto změněnou situaci na vědomí velice pomalu – na Německo dopadla realita tvrdě, neboť jeho kolonie si vítězové rozebrali. Obzvláště jeden muž vynikal jako ztělesnění svobody a spravedlnosti – Mahátmá Gándhí, který vedl boj za samostatnost Indie pokojnou cestou. počet stran: 192 produkt: Knihy – vázané datum vydání: 1.7.2013 šířka: 236mm výška: 17mm hmotnost: 1076g ISBN: 978–80–7406–228–5


Lékařské etické otázky na Filipínách 2020. Máteli kurá vstupte do svta nestvrných mytických a magických bytostí. Přímý učebnice Haiku. Praha Readers Digest Výbr 2012 BURUMA Ian Zrod moderného Japonska.


Czc Příměří

Kupte knihu Boulivé pímí neuvedený autor s 23 slevou za 230 K v oveném obchod. Máme i dalí knihy vech ánr a dalí zboí. Vládnoucí tídy na vech kontinentech dsil mohutný vzestup komunismu který svým uením o promn spoleno. Prelistujte stránky knihy preítajte si recenzie itateov nechajte si odporui podobnú knihu z ponuky viac ako 20 miliónov titulov. BDB.cz Databáze knih. V mnoha zemích se souasn pihlásil ke slovu faismus k. Rok vydání2013. Světová slavná květinová zahrada. Velké djiny zemí Koruny eské X. doporuená cena 398 K nae cena334K Boulivé pímí . BOULIVÉ PÍMÍ 19181939 neuveden READERS DIGEST Literatura faktu a válený. První svtová válka otásla lidstvem a zpsobila znané politické i sociální zmny. Australská obranná síla kontakt. Vládnoucí tídy na vech kontinentech dsil mohutný vzestup komunismu který svým uením o promn spolenosti cestou revoluce pitahoval. Venkovské sídlo 2 Boulivé asy autor Jacobsová Anne doporuená cena. Kategorie Cena kolektiv autor Djiny íe ímské kolektiv autor.

Kindle Cloud Reader do Epub.


E-knihy zdarma Bouřlivé příměří 1918-1939 PDF. Knihy v PDF neuveden.